top of page

מדיניות הפרטיות

הסכם מדיניות פרטיות נדרש על פי חוק אם אתה אוסף נתונים אישיים על המבקרים באתר שלך. התאם אישית את פרטי המדיניות שלך בהתאם לתקנות המקומיות כדי לשקף את הצעדים שאתה נוקט כדי להגן על המידע של המשתמשים שלך.

יש חשיבות עליונה עבורנו להגן על הפרטיות והמידע האישי של המבקרים והמשתמשים באתר שלנו.

איסוף נתונים, שימוש ושיתוף
אנו הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר זה. אנו אוספים רק נתונים המסופקים מרצון על ידי מבקרי האתר, ולעולם איננו מוכרים מידע זה לצדדים שלישיים כלשהם ללא הסכמה מדעת. אלא אם כן תציין אחרת, אנו עשויים ליצור איתך קשר כדי לספר לך על עדכונים או שינויים במדיניות פרטיות זו של HebrewFy Translations תרגומים.

שליטה על נתונים
אתה חופשי ליצור איתנו קשר בכל עת כדי לברר איזה מידע אנו מחזיקים עליך, כדי לשנות כל אחד מהפרטים שלך שיש לתקן או לעדכן, או להביע כל דאגה שיש לך בנוגע לשימוש שלנו בנתונים שלך.

אבטחת מידע
אנו נוקטים בצעדים מקיפים כדי להגן על המידע שלך. נתונים רגישים תמיד מוצפנים, מאוחסנים בשרתים המאובטחים שלנו ומשודרים בשיטות הבטוחות ביותר.

bottom of page